Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
Phrae Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ดำเนินการบรรยายเสริมความรู้ทางกฎหมายให้แก่โรงเรียนในจังหวัดแพร่ที่เป็นทีมตัวแทนจากภาค 5 ในการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพมหานครimage

            เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นายระวิ พวงกนก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ นายนันทวัฒน์  ลิ้มธัญลักษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ดำเนินการบรรยายเสริมความรู้ทางกฎหมายให้แก่โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย รอบคัดเลือกระดับภาค (ภาค 5) โดยทั้งสองโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค 5 ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักเรียนมีความรู้รอบด้านทางกฎหมาย ผ่านระบบ Zoom ในการนี้ นายระวิ พวงกนก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ได้แสดงความยินดี ให้โอวาทและอวยพรให้แก่ตัวแทนนักเรียนทั้งสองโรงเรียนโชคดีในการแข่งขัน ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 3 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image