Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
Phrae Juvenile And Family Court

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรวันทนายความ ประจำปี 2567 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ดำเนินโครงการ “ส่งความห่วงใย ดูแลใส่ใจให้บริการประชาชน” ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ร่วมงานน้อมรำลึกเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมชาวแพร่รวมพลัง น้อมถวายความจงรักภักดีและถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ “ศาลเยาวชนพบคนเมืองแป้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่”


หรือคลิกจองวันนัดพิจารณคดีล่วงหน้า https://forms.gle/5nL5qnAoma4WMih48

ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

กิจกรรมประกวดการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ "กระบวนการไกล่เกลี่ย ก่อนฟ้อง หลังฟ้อง และการไกล่เกลี่ยออนไลน์" ของนักเรียนในสถาบันการศึกษาในจังหวัดแพร่ ประจำปี 2565

การคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว การปฏิบัติต่อเด็กโดยมิชอบ ผ่านกระบวนการศาล

ระยะเวลาการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นต้น ขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน 

รวม QR code แบบสอบถามและเอกสารเผยแพร่ แจ้งความประสงค์ขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร

 

 

คัดถ่ายสำเนาคำพิพากษา63

smart card

 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

+

ประกาศเปิดทำการในวันหยุดราชการ/คำสั่งศาล
image
image
image
image
image
image