Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่
Phrae Juvenile And Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมจิบกาแฟ แลสวนimage

                     เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา นายระวิ  พวงกนก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ  ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมจิบกาแฟ แลสวน โดยมีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแพร่ ยุติธรรมจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ ที่ปรึกษากฎหมาย และทนายความในคดีครอบครัว เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ ณ สวนหย่อม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image